بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock
نویسنده : مدیریت سایت
دسته بندی ها : عمومی

روز ملی صنعت چاپ

یازدهم شهریور ماه، روز صنعت چاپ، یادآور تلاش مستمر و زحمت مداوم جمع بزرگی از اهل هنر، ادب و فن این سرزمین پرگُهر است که نتیجۀ آن، عمری دویست ساله برای صنعت چاپ و اعتباری بزرگ برای هنرمندان و صنعتگران حوزه چاپ ایران زمین است.

به همین مناسبت ما نیز در مجموعه چاپیران به اهالی صنعت چاپ، روز صنعت چاپ را تبریک می گوییم و برای آنها آرزوی سلامت و موفقیت داریم. 

روز صنعت چاپ را گرامی می داریم و برای همۀ همکاران خود برای خدمت هر چه بیشتر، آرزوی سلامت و بهروزی داریم.

دیدگاه ها

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم