بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock
دسته بندی ها :

NT3636

Application
This machine is widely used in glass industry.Such as glass, ceramics, hard plastic, marble and so on.

جهت حکاکی چوب ، MDF ، فلز و پلکسی

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم