بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock

دستگاه لمینت طولی

l36-65-110

در عرض ۱۱۰-۶۵-۳۶ سانتیمتر
قابلیت لمینت سررد و گرم 
حدتکثرسرعت لمینت ۲ متر در دقیقه
قابلیت لمینت غلطکی و صفحه ای
قابلیت تنظیم سرعت 
دارای کاتر طولی

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم