بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock

دستگاه پرفراژ jielisi

c-jielisi

دستگاه کاترپر فراژ جلیسی شامل ۳ کار می باشد که موارد استفاده به این شرح می باشد:
۱٫کاتر جهت برش کاغذ
۲٫پرفراژ که جهت پرفراژ کاغذ است که به صورت بلیطی پرفراژ می کند
۳٫کاتر جهت برشهای تزئینی استفاده می شود

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم