بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock

konica-8-head

مشخصات فنی دستگاه های چاپ بنر و فلکس Outdoor Printer NT 3208 KC,NT 3204 KC
NT 3208 KC
۲۴۰ * ۷۲۰ dpi ۱۸۰ * ۷۲۰ dpi ۲ pass
۶۰ m2/h ۸۰ m2/h
۲۴۰ * ۱۰۸۰ dpi ۱۸۰ * ۱۰۸۰ dpi ۳ pass
۴۰ m2/h ۵۲ m2/h
۲۴۰ * ۷۲۰ dpi ۱۸۰ * ۷۲۰ dpi ۴ pass
۳۰ m2/h ۴۰ m2/h
NT 3204 KC
۲۴۰ * ۷۲۰ dpi ۱۸۰ * ۷۲۰ dpi ۵ pass
۳۰ m2/h ۴۰ m2/h
۲۴۰ * ۷۲۰ dpi ۱۸۰ * ۷۲۰ dpi ۱۰ pass
۱۵ m2/h ۲۰ m2/h
 مجهز به چهار هیتر پیش گرم،هیتر کف،دو عدد هیترجلو 
مجهز به رولرهای بزرگ برای افزایش سرعت و جلوگیری از چروک کار 

 

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم