بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock

دوخت صحافی رومیزی

dsrm

 اینک نسل جدید دستگاه های دوخت با سیستم جدید(Flat Clinch Stapler) دیگر نکران یک دست و صاف نبودن اسناد خود درون فایل ها و یا زونکن های مربوطه نباشید زیرا سیستم جدید ماکس این مشکل را برای شما حل کرده است.

کلمات کلیدی:

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم