بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock

منگنه وسط زن skrebba

mangane-skrebba

منگنه یا ماشین دوخت وسط زن اسکربا آلمان باظرفیت دوخت تا ۲۵۰ برگ
این منگنه بهترین منگنه وسط زن حال حاضر بازار ایران می باشد وتمامی سوزن های ۲۳/ را تغذیه می کند

کلمات کلیدی:

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم