بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock

کانتر Desk-5

دسته بندی ها :

c5 c5-2 c5-3

مشخصات کانتر Desk-5
 جنس آلومینیوم، چوب ماشین کاری
 رنگ
 وزن خالص ۱۱٫۸ Kg / 11.0 Kg
 وزن کل ۱۳ Kg / 12.3 Kg
 اندازه بورد گرافیکی Height: 195 cm, Top Banner: 30×78 cm, Desk Size: 40×80, Front Picture: 80×165 cm
 اندازه ۸۸x27x50cm/1pc​

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم