بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock
آخرین ها
32

رول آپ Roll-32

مشخصات رول آپ Roll-32  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای / سیاه  وزن خالص ۴٫۷۸ Kg  وزن کل ۵٫۳۲ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۴۶x24x93cm/4pcs​

31

رول آپ Roll-31

مشخصات رول آپ Roll-31  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ قرمز  وزن خالص ۲٫۶۳ Kg  وزن کل ۳٫۶۳ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۳۹x27x93cm/6pcs​

30

رول آپ Roll-30

مشخصات رول آپ Roll-30  جنس آلومینیوم  رنگ نقره ای  وزن خالص ۵٫۶ Kg  وزن کل ۶٫۰ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۲۷x53x96cm/4pcs​

29

رول آپ Roll-29

مشخصات رول آپ Roll-29  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای / سیاه  وزن خالص ۱٫۹۰ Kg  وزن کل ۲٫۰۹ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۸۷x22x50cm/10pcs​

28

رول آپ Roll-28

مشخصات رول آپ Roll-28  جنس آلومینیوم  رنگ نقره ای  وزن خالص ۴٫۹۱ Kg  وزن کل ۵٫۳۱ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۹۶x27x28cm/2pcs​

26

رول آپ Roll-26

مشخصات رول آپ Roll-26  جنس آلومینیوم  رنگ نقره ای  وزن خالص ۴٫۹۴ Kg  وزن کل ۷٫۱۹ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۱۰۰x24x25cm/2pcs​

25

رول آپ Roll-25

مشخصات رول آپ Roll-25  جنس آلومینیوم  رنگ نقره ای  وزن خالص ۲٫۵ Kg  وزن کل ۲٫۷ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۸۷x21x46cm/10pcs​

24

رول آپ Roll-24

مشخصات رول آپ Roll-24  جنس آلومینیوم  رنگ نقره ای  وزن خالص ۴٫۰۳ Kg  وزن کل ۶٫۲۸ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۱۰۰x24x25cm/2pcs​

23

رول آپ Roll-23

مشخصات رول آپ Roll-23  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای  وزن خالص ۵٫۵۳ Kg  وزن کل ۶٫۰۳ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۷۸x407cm  اندازه ۹۴x27x54cm/4pcs​

22

رول آپ Roll-22

مشخصات رول آپ Roll-22  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای / سیاه  وزن خالص ۱٫۵ Kg  وزن کل ۱٫۷ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x400cm  اندازه ۹۳x23x50cm/10pcs​

21

رول آپ Roll-21

مشخصات رول آپ Roll-21  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ سیاه  وزن خالص ۵٫۰۲ Kg  وزن کل ۵٫۴۲ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x400cm  اندازه ۹۳x32x46cm/4pcs​

19

رول آپ Roll-19

مشخصات رول آپ Roll-19  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای  وزن خالص ۳٫۳۰ Kg  وزن کل ۳٫۵۷ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x400cm  اندازه ۱۰۰x26x38cm/6pcs​

18

رول آپ Roll-18

مشخصات رول آپ Roll-18  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای / سیاه  وزن خالص ۳٫۵۹ Kg  وزن کل ۳٫۹۹ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۸۷x26x36cm/5pcs​

17

رول آپ Roll-17

مشخصات رول آپ Roll-17  جنس بدنه استیل  رنگ نقره ای / سیاه  وزن خالص ۳٫۸۵ Kg  وزن کل ۴٫۱۷ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۸۷x26x40cm/5pcs​

15

رول آپ Roll-15

مشخصات رول آپ Roll-15  جنس بدنه استیل  رنگ نقره ای / سیاه  وزن خالص ۳٫۴۶ Kg  وزن کل ۳٫۷۸ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۸۷x26x40cm/5pcs​

14

رول آپ Roll-14

مشخصات رول آپ Roll-14  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای / سیاه / قرمز  وزن خالص ۴٫۳۲ Kg  وزن کل ۴٫۵۳ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۸۷x20x58cm/5pcs​

13d

رول آپ Roll-13D

مشخصات رول آپ Roll-13D  جنس آلومینیوم  رنگ نقره ای / سیاه / قرمز  وزن خالص ۵٫۷۳ Kg  وزن کل ۶٫۳۲ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۹۰x200cm  اندازه ۹۸x55x22cm/4pcs​

13

رول آپ Roll-13

مشخصات رول آپ Roll-13  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای / سیاه  وزن خالص ۴٫۷۳ Kg  وزن کل ۵٫۳۲ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۹۰x200cm​  اندازه ۹۸x55x22cm/4pcs​

10

رول آپ Roll-10

مشخصات رول آپ Roll-10  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای / سیاه  وزن خالص ۲٫۳ Kg (A) / 2.8 Kg (B)  وزن کل ۲٫۵ Kg (A) / 3.0 Kg (B)  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۸۷x23x32cm/6pcs​

08

رول آپ Roll-08

مشخصات رول آپ Roll-08  جنس  آلیاژ آلومینیوم  رنگ نقره ای  وزن خالص ۳٫۳۹ Kg  وزن کل ۳٫۹ Kg  اندازه بورد گرافیکی ۸۰x200cm  اندازه ۵۷x24x89cm/5pcs​

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم