بررسی کد خطا
اطلاعات تماس
Email: info@chapirantabriz.com
:Telephone
041-34753970
041-34753972
Tel-Fax: 041-34753971
Mobile: 0919-2608841
www.chapirantabriz.com
Telegram: @Stockcity
Instagram: @chapiranstock
آخرین ها
Affiche19

پایه بوم مدل Affiche 21

جنس آهن / آلومینیوم / pvc رنگ نقره ای وزن خالص ۱۲٫۱۷ Kg / 3.54 Kg وزن کل ۱۳٫۷ Kg / 4.8 Kg اندازه صفحه – اندازه ۱۲۵×۹٫۵x85cm/1pc 101x7x81cm/1pc​

Affiche19

پایه بوم مدل Affiche 20

جنس آلومینیوم / pvc رنگ نقره ای وزن خالص ۱۲٫۱۷ Kg / 1.58 Kg وزن کل ۱۳٫۷ Kg / 2.9 Kg اندازه صفحه – اندازه ۱۲۵×۹٫۵x85cm/1pc 87×11.5x75cm/1pc​

Affiche19

پایه بوم مدل Affiche 19

جنس آلومینیوم / pvc رنگ نقره ای وزن خالص ۷٫۶۲ Kg وزن کل ۸٫۹۵ Kg اندازه صفحه – اندازه ۱۱۷×۶٫۵x74cm/1pc​

Affiche18

پایه بوم مدل Affiche 18

جنس آلومینیوم رنگ نقره ای / سیاه وزن خالص ۳٫۱ Kg وزن کل ۴٫۲ Kg اندازه صفحه ۵۵x93cm اندازه ۱۳۱x9x57cm/1pc​

Affiche17

پایه بوم مدل Affiche 17

جنس آلومینیوم رنگ نقره ای وزن خالص ۴٫۵ Kg وزن کل ۵٫۳ Kg اندازه صفحه ۶۰x100cm اندازه ۱۱۳×۷٫۵x66cm/1pc​

Affiche15

پایه بوم مدل Affiche 16

جنس آلومینیوم رنگ نقره ای / سیاه وزن خالص ۶٫۵ Kg وزن کل ۷٫۵ Kg اندازه صفحه ۵۰x90cm اندازه ۱۳۷×۷٫۵x56cm/1pc​

Affiche15

پایه بوم مدل Affiche 15

جنس آلومینیوم رنگ نقره ای / طلایی وزن خالص ۵٫۴ Kg وزن کل ۶٫۵ Kg اندازه صفحه ۴۹x89cm اندازه ۱۳۸x10x56/1pc​

Affiche14

پایه بوم مدل Affiche 14

جنس آلومینیوم / آهن / پلاستیک رنگ نقره ای وزن خالص ۶٫۰ Kg وزن کل ۷٫۰ Kg اندازه صفحه ۹۰x50cm اندازه ۹۵×۶٫۶x68cm/1pc(board)  62x42x14cm/1pc(base)​

Affiche12

پایه بوم مدل Affiche 12

جنس آهن رنگ سفید وزن خالص ۸٫۶ Kg وزن کل ۹٫۸ Kg اندازه صفحه ۹۰x42cm اندازه ۱۲۵×۷٫۵×۴۴٫۵cm/1pc​

Affiche11

پایه بوم مدل Affiche 11

جنس آهن رنگ سیاه وزن خالص ۸٫۵ Kg وزن کل ۱۰٫۰ Kg اندازه صفحه ۶۰x84cm اندازه ۱۲۰x10x72cm/1pc​

Affiche10

پایه بوم مدل Affiche 10

جنس aluminum & foamed pvc sheet رنگ نقره ای وزن خالص ۴٫۰ Kg وزن کل ۵٫۰ Kg اندازه صفحه ۶۰x42cm اندازه ۱۶۱x5x53cm/1pc​

Affiche9

پایه بوم مدل Affiche 9

جنس aluminum & foamed pvc sheet رنگ نقره ای وزن خالص ۸٫۰ Kg وزن کل ۸٫۵ Kg اندازه صفحه ۶۰x85cm اندازه ۱۴۴×۹٫۵x69cm/1pc​

Affiche8

پایه بوم مدل Affiche 8

جنس aluminum & foamed pvc sheet رنگ نقره ای وزن خالص ۹٫۰ Kg وزن کل ۱۰٫ Kg اندازه صفحه ۴۸x18cm اندازه ۱۲۲x22x68cm/1pc​

Affiche7b

پایه بوم مدل Affiche 7b

جنس آلومینیوم / PVC رنگ نقره ای وزن خالص ۸٫۰ Kg وزن کل ۸٫۵ Kg اندازه صفحه ۶۰x84cm اندازه ۱۱۸×۹٫۵x69cm/1pc​

Affiche7

پایه بوم مدل Affiche 7

جنس aluminum & foamed pvc sheet رنگ نقره ای وزن خالص ۳٫۵ Kg وزن کل ۴٫۵ Kg اندازه صفحه ۶۰x84cm اندازه ۱۲۰x8x72cm/1pc​

Affiche6

پایه بوم مدل Affiche 6

جنس aluminum & foamed pvc sheet رنگ نقره ای وزن خالص ۵٫۵ Kg وزن کل ۶٫۳ Kg اندازه صفحه ۶۰x84cm اندازه ۱۲۰×۹٫۵x72cm/1pc​

Affiche4

پایه بوم مدل Affiche 4

جنس آلومینیوم رنگ نقره ای وزن خالص ۵٫۰ Kg وزن کل ۶٫۰ Kg اندازه صفحه ۲۰-۸۰cm(H)x70-120cm(W) اندازه ۱۷۰x10X65cm/1pc​

Affiche3

پایه بوم مدل Affiche 3

جنس آهن رنگ نقره ای / سیاه وزن خالص ۱٫۲ Kg وزن کل ۱٫۳ Kg اندازه صفحه ۴۰-۸۳(H)x50-120(W)cm اندازه ۵۸x45x38cm/25pcs​

Affiche2

پایه بوم مدل Affiche 2

جنس آلومینیوم رنگ نقره ای / سیاه وزن خالص ۰٫۹ Kg وزن کل ۱٫۰ Kg اندازه صفحه ۴۰-۸۳(H)x50-120(W)cm اندازه ۵۸x45x38cm/25pcs​

Affiche1

پایه بوم مدل Affiche 1

جنس آلومینیوم رنگ نقره ای / سیاه وزن خالص ۱٫۳ Kg وزن کل ۱٫۴ Kg اندازه صفحه ۲۰-۸۰cm(H)x70-120cm(W) اندازه ۹۳x30x38cm/20pcs  

ipmlogo

مرکز تخصصی و تجاری چاپ

در سایت جدید چاپ ایران منتظر شما هستیم